Energia szakkör – 2019. június

Energia szakkör

2019. június 10.

A diákok a júniusi Energia szakkörön a megújuló energiaforrásokkal ismerkedtek meg, azokról kaptak hasznos ismereteket.

A szakkör témái:

    • A megújuló energiaforrás fogalma
    • Megújuló energiák bemutatása, ismeretek feltárása.
    • Ismeret megszerzésének gyakorlati alkalmazása
    • keresztrejtvény kitöltése

 

A szakkör célja: 

A diákok a különböző ismeretek és módszerek megszerzése után a saját környezetükben gondolkodjanak a különböző megvalósítási, alkalmazási lehetőségeken. Legyenek képesek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére; a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik felismerésére és jogaik gyakorlására. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére törekvés váljon meghatározóvá.

Valamint fontos cél, hogy a településen élők bekapcsolódjanak közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába, a hagyomány és a természeti értékek őrzésébe.