KEHOP-5.4.1-16-2016-00048

Energia szakkör – 2019. április

Energia szakkör – 2019. május

Energia szakkör – 2019. június

Energia szakkör – 2019. szeptember

Energia szakkör – 2019. október

Energia szakkör – 2019. november

Energia szakkör – 2019. december

Energia szakkör – 2020. január

Energia szakkör – 2020. február

Energia szakkör – 2020. március

Szemléletformálási programok az Andi színjátszósai Egyesületnél

Az Andi színjátszósai Egyesület Európai Uniós pályázaton a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Keretében, KEHOP-5.4.1-16-2016-00048 azonosítószámmal 2019-2020-as időszakra 4.342.137 Ft pályázati támogatást nyert környezeti szemléletformálási programok településen történő megvalósítására.

A pályázat adatai:

Kedvezményezett neve: Andi színjátszósai Egyesület
A szervezet címe: 3170 Szécsény, Ady Endre út 12.
A projekt címe: Szemléletformálási programok az Andi színjátszósai Egyesületnél
A szerződött támogatás összege: 4.342.137 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt megvalósításának kezdete: 2019. 04. 01

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020. 10. 29.

A projekt azonosító száma: KEHOP-5.4.1-16-2016-00048

A projekt tartalma:

A pályázati projekt célja, hogy a szemléletformáló programokon keresztül a településen élő felnőttek és gyermekek számára új ismereteken keresztül hívjuk fel a figyelmet az energiatudatos magatartásformák hasznosságára.
A projektben megvalósítandó program hosszú távú célja a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású lakosok ismeret és készségfejlesztése illetve a nem roma lakosok környezeti nevelése, az energiahatékonyság, energiatudatosság terén szerzett tapasztalatainak szélesítése.
Erősíteni kívánjuk a kreativitást, a hatékonyságot, az identitást.

  • Cél, hogy a nem formális és interaktív programokkal, élménypedagógiai módszerekkel tanulási alkalmakat, beszélgető klubokat, csoportfoglalkozásokat, fórumokat biztosítsunk az energia hatékonyabb felhasználása és a környezet megóvása érdekében.
  • A programot a helyi köznevelési intézményekkel szoros együttműködésben végezzük
  • A rendezvények, programok, események keretében biztosított az esélyegyenlőség, egyenlő hozzáférést biztosítsunk a HH és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére a programokon való részvételre.
  • A gyermekeken, tanulókon túl a programokkal a szülők, háztartások bevonását is ösztönözzük
  • A programok alkalmával hangsúlyozzuk a környezeti kompetenciák fejlesztését, illetve innovatív módszerek alkalmazását, a programok üzenete a megújuló energiaforrások helyi használata, az energiatudatos magatartás, a tudatos fogyasztás és a fenntartható fejlődés gondolata.
  • Célunk továbbá, hogy kialakuljon egy olyan összetartó, öntevékeny, nyitott, toleráns környezettudatos közösség, amely tagjai számára a sokoldalú fejlődési lehetőségek mellett megteremti a szabadidő hasznos, szórakoztató eltöltésének feltételeit. Ez a közösség mintául szolgálhat a helyi társadalom számára a tekintetben, hogy hogyan élhet, dolgozhat, fejlődhet egymást elfogadva és tisztelve többség és kisebbség.
  • A pozitív környezeti attitűdök megismerésével, felmutatásával kívánjuk segíteni az optimális szülő- gyerek, munkavállaló – munkáltató, és egyéb emberi kapcsolatok kialakítását.
  • Célunk, hogy az otthonról hozott kultúra értékeit megőrizzük, ugyanakkor a szociális hátrányokat csökkentsük és az ökologikus, fenntartható gondolatokkal ötvözzük.
  • Segíteni kívánjuk a résztvevők környezettudatos tevékenységekben elért sikerességét, mindennapi boldogulását, a boldog, kiegyensúlyozott, környezettudatos személyiség kialakulását.

 

A projekt közvetlen céljai, a megvalósulás előnyei:

  • Az előzetes felmérés alapján 500 résztvevő bevonása a programokba
  • A programokba lehetőség szerint 15-20%-ban hátrányos helyzetű, vagy roma származású résztvevő aktív elérése
  • Havonta 2-3 aktivitást igénylő program lebonyolítása
  • Tanulmányi versenyekkel, pályázatokkal, rajzversennyel minél több fiatal, gyermek megszólítása és aktív elérése
  • Az önállóan támogatott programok közül 4 program sikeres megvalósítása
  • Az önállóan nem támogatható programok közül 4-5 program sikeres megvalósítása és lebonyolítása
  • A projekt megvalósítása során alkalmazott, háztartásokat megszólító programok lebonyolítása
  • A háztartásokat megszólító programok megvalósítása, azzal a céllal, hogy azok tudatos energiafelhasználását közvetlenül segítsük
  • A projekt során interaktív projektelem lebonyolítása eredményesen

 

A projekt középtávú céljai, megvalósulás előnyei:

  • A bevont résztvevők környezeti attitűdje és energiatudatossága pozitívan változzon
  • Az energiatudatosság a programok megvalósítása után beépüljön a szokásrendszerbe és a mindennapos viselkedés, háztartás-vezetés, és munkavégzésbe
  • Az aktivitást igénylő programok a viselkedés tudatos változtatását érjék el az energiatudatosság területén
  • Az aktív együttműködés és a környezeti programok iránti nyitottság megmaradjon a programon résztvevők között
  • Az egyesület helyi együttműködései erősödjenek, a programok további tapasztalatcsere, és pályázati együttműködést generáljanak.

 

A projekt hosszú távú céljai, a megvalósulás előnyei:

  • Az aktív elérések hatására a környezettudatos gondolkodás és az energiatudatos magatartás épüljön be a hétköznapi viselkedésrendszerbe
  • Az aktív elérések új, környezet-adekvát viselkedésformákat eredményeznek.
  • A megvalósítási időszak eredményei az egyesület alaptevékenységei között hagyományosan megtartható programokká fejlődjenek
  • A fejlesztések eredményei – megmutatkoznak a fiatalok viselkedésében, a háztartások energiakímélő működésében
  • tovább javul az egyesület intézményekkel, szakemberekkel, külsős cégekkel, egyesületekkel, szervezetekkel való együttműködése
  • A településen a befogadó szemlélet erősödi
  • A roma és nem roma származású emberek környezeti gondolkodása is, identitástudata is erősödik.

 

Együttműködő partnereink:

 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft.

Rimóci Szent István Általános Iskola

 


Energia szakkör – 2019. április

Energia szakkör – 2019. május

Energia szakkör – 2019. június

Energia szakkör – 2019. szeptember

Energia szakkör – 2019. október

Energia szakkör – 2019. november

Energia szakkör – 2019. december

Energia szakkör – 2020. január

Energia szakkör – 2020. február

Energia szakkör – 2020. március