Energia szakkör – 2020. március

A márciusi Energia Szakkör témája az elektromos energia előállítása volt.

Interaktív előadás és online megtekintés formáját választottuk, hogy tájékozódni tudjunk azokról a különböző módokról, melyből napjainkban elektromos energiát állítanak elő. (pl.: kőolaj, szén, földgáz, napenergia, vízenergia, biomassza)

Bármely energiaforrás emberi felhasználása a mennyiségi növekedés határaiba ütközik. A 21. század elején ennek nézőpontja globális dimenziókat nyert. Az elsődleges fosszilis energiaforrások, mint a kőolaj és földgáz, a kimerülés felé tartanak, ami bekövetkezhet egy generáción belül.

Az energiafejlesztéshez szorosan kötődnek az energiafelhasználás környezeti hatásaival, mint például az éghajlatváltozással kapcsolatos aggodalmak. Az energiafelhasználás területei részei a sokat vitatott fenntartható fejlődés problematikájának. Technikailag az energiafejlesztés bizonyos energiamennyiség bevitelével, a vonatkozó hatásfokkal, ill. körfolyamat esetén a kapott teljesítménnyel jellemezhető. Az átalakítás veszteségekkel jár, melyek általában hulladékhőben jelentkeznek. Az energia hasznos része a kívánt cél, munka elérése után nagyrészt hővé alakul, ami szintén a környezetnek adódik át.

A megújuló energiaforrások az energiahordozók azon csoportja, amelyek emberi időléptékben képesek megújulni, azaz nem fogynak el, ellentétben a nem megújuló energiaforrásokkal. A megújuló energiaforrások a napenergia közvetlen termikus és fotoelektromos hasznosítása, pl. a biomasszaszélenergiavízenergia. A geotermikus energia a Nappal való kapcsolat, a földfelszín Napból és a magmából származó energiaáram jelentős különbsége alapján sorolható a megújuló energiaforrások közé.