Energia szakkör – 2020. január

Az Energia Szakkör januári foglalkozásának keretében a mindennapjaink egyik igen fontos témájával, a háztartások energiatakarékosságával foglalkoztunk.

Jelenleg az emberiség energiaszükségletének szinte teljes egészét, 97-98%-át a fogyó energiaforrások csoportjába tartozó energiahordozókból fedezi. Figyelembe kell vennünk, hogy Földünk energiakészlete véges, és rohamosan fogy. A jelenlegi energiatermelés nagymértékű környezetszennyezéssel jár, amelynek mértéke mára meghaladta a természeti rendszerek tűrőképességét. Ennek következtében olyan helyi és világméretű folyamatok alakultak ki (globális klímaváltozás, savas esők), amelyek károsan hatnak minden emberre. Az energiaárak nemcsak hazánkban, de a fejlett ipari országokban is az infláció mértékét meghaladó ütemben növekednek, ezért a költségvetés egyre nagyobb hányada fordítódik az energiaszámlák kifizetésére. A fenti okok miatt az energia hatékony felhasználása egyre nagyobb jelentőséggel bír, ami minden ember szempontjából azt jelenti, hogy a takarékoskodás kíméli a zsebünket, ezenkívül védi bolygónkat, és hozzájárul ahhoz, hogy természeti környezetünk élvezhető maradjon.

 

Információs videókat, kisfilmeket néztünk meg a témával kapcsolatban, majd az itt látott jópéldákat, gyakorlati teendőket összegeztük, hogyan tudják a saját háztartásukban ezeket megvalósítani Pl. hatékony szellőztetés, áramtalanítás, nem használt villanyok lekapcsolása, ideális szobahőmérséklet, vízhasználat, stb.